Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές προϊόντων μπορούν να γίνουν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αρχικής παραλαβής του προϊόντος από τους πελάτες.

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται τα προϊόντα προς επιστροφή είναι η εξής:

«Καρκαλέτση κ’ σια Ε.Ε»
Αβαντων 56 κ Κριεζη,
34132, Χαλκιδα

Το συνολικό κόστος της αγοράς (εξαιρουμένων των μεταφορικών) θα επιστρέφεται στον πελάτη κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έλαβε χώρα η εξόφληση της σχετικής αγοράς. Σε περίπτωση αντικαταβολής, το χρηματικό ποσό θα κατατίθεται σε λογαριασμό του πελάτη που θα υποδεικνύεται από τον τελευταίο.

Προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή/αντικατάσταση οποιουδήποτε προϊόντος, ταυτόχρονα με την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να αποστέλλεται συμπληρωμένο το Έντυπο Επιστροφής καθώς και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε διαφορετική περίπτωση, η εταιρεία δεν θα υποχρεούται να αντικαταστήσει ή δεχθεί το επιστραφέν προϊόν.

Προκειμένου να γίνει αποδεκτό από την εταιρεία ένα προϊόν προς επιστροφή/αντικατάσταση θα πρέπει πληροί τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
(α) να είναι στην αρχική του μορφή του, ήτοι στη μορφή στην οποία παραλήφθηκε από τον πελάτη και να μην έχει χρησιμοποιηθεί, φορεθεί και φθαρεί κατά οποιονδήποτε τρόπο,
(β) να μην έχει ελαττώματα και λεκέδες που δεν είχε κατά την παραλαβή του,
(γ) σε περίπτωση συσκευασίας (π.χ. υποδήματα) να επιστρέφεται και η συσκευασία του προϊόντος και
(δ) να μην έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες/καρτελάκια.

Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος (διαφορετικό νούμερο, χρώμα), εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την τυχόν μη διαθεσιμότητα του αντικατάστατου προϊόντος που τυχόν αιτείται ο πελάτης.

Το www.andiekat.com συνιστά στους πελάτες να ελέγχουν κατά την παραλαβή τους τα προϊόντα, προκειμένου να διαπιστώνονται τυχόν εμφανή ελαττώματα.
Σε περίπτωση επιστροφής/αντικατάστασης λόγω ελαττωματικότητας τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν την εταιρεία και όχι τον πελάτη.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση -εξαιρουμένων των αλλαγών λόγω ελαττωματικότητας-, σε περίπτωση επιστροφής/αντικατάστασης των προϊόντων, τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τον πελάτη.
Οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί το προϊόν κατά την επιστροφή του προς την εταιρεία, βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.

Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 2 ωρών από την ώρα της παραγγελίας. Για να ακυρωθεί η παραγγελία πρέπει να στείλετε σχετικό email με τον αριθμό της παραγγελιάς σας στοsupport@andiekat.com

SCROLL UP